Welkom in De Roze Beurs

Welkom op het WiFi netwerk van De Roze Beurs.
We welcome you to De Roze Beurs WiFi network.

Het gebruik van onze verbinding is prima. Onze beveiliging heeft een uitgebreide monitoring op virussen en uw verbinding is afgesloten van andere netwerken. Dat maakt uw verbinding veilig. Wij vragen u vriendelijk sociaal om te gaan met de verbinding. Misbruik kan leiden tot een automatische blokkade!

It is fine to use our WiFi connection. Our connection is does contain extended monitoring, virusscanning and is not able to connect to other devices on the network. This is what makes our WiFi secure. We ask you politely to use the Connection with fare use. Abuse of the network will result in a automatic blocking of the device!